header alverno okt19

 

Historie en profiel van Alverno

Polonaise bij Speciale Dansschool AlvernoAlverno is in 1993 opgericht en op 16 mei 1995 officieel als Stichting SDA gedeponeerd. 

Een enthousiaste groep 'pionier vrijwilligers' legde een sterke basis voor een fijne dansschool, waarbinnen de cursisten op een ongedwongen manier kunnen kennismaken met bekende stijldansen en (individuele) groepsdansen.

Een bloeiende club
Alverno is een bloeiende club met 36 - 40 cursisten en 26 - 30 actieve vrijwilligers. De cursisten zijn verdeeld over drie niveaus: beginners, gevorderden en topklasse. Sommigen doorlopen alle niveaus, om te eindigen in groep 3, de topklasse. Anderen bereiken hun eindniveau in groep 1 of 2.

Uitgebreid lesprogramma
Het lesprogramma is in de loop der jaren aanzienlijk uitgebreid met dansen als de paso-doble, jive, mambo en een aantal zogenoemde ‘losse’ dansen als de cowboydans, de sirtaki, de patta patta en talrijke andere. Zo valt er voor iedereen telkens steeds weer iets nieuws te leren.

Dertig avonden dansplezier
Een dansseizoen loopt van eind augustus tot begin mei en bestaat uit ca. 24 wekelijkse lesavonden, steeds op Donderdag van 19.00 tot 22.00 uur. Daarnaast zijn er speciale feestavonden met sinterklaas, nieuwjaar, carnaval en de diploma-uitreiking. Ons thuishonk is Wijkcentrum Unitas aan de Vlokhovenseweg in Eindhoven. 

Jaarlijks slotfeest
Voor het slotfeest wijken we doorgaans uit naar een grotere zaal met voldoende ruimte voor alle leden en hun familie, vrienden en begeleiders. Buiten het ‘officiële’ programma kunnen onze cursisten deelnemen aan grotere evenementen als de jaarlijkse Nationale Dansdag en een tweejaarlijkse dagactiviteit.

Ontmoetingsplaats
Behalve een actieve dansschool is Alverno een fantastische ontmoetingsplaats voor cursisten en hun ouders, familie en begeleiders, vrijwilligers en belangstellenden. Cursisten mogen zolang lid blijven als ze zelf willen, met als gevolg dat het verloop uiterst gering is. Doorgaans is er jaarlijks plaats voor slechts 1 à 2 nieuwe leden.

Laagdrempelig
Alverno werkt met een laag jaarbudget, dat wordt bijeengebracht door de cursisten (het cursusgeld bedraagt momenteel slechts 50 euro per jaar), sponsors en donateurs. Ook de komende decennia wil Alverno de gezellige plek blijven, waar de cursisten zich op hun gemak voelen en in hun eigen tempo de verschillende dansen kunnen aanleren. 

Uw steun is nodig
Daarnaast blijven we streven naar verdere uitbreiding van de groep sympathisanten. Alleen dan kunnen we het cursusgeld voor iedereen betaalbaar houden en blijft er voldoende financiële armslag om de continuïteit van onze geweldige club te kunnen waarborgen.

Kom eens kijken
Wilt u eens een kijkje komen nemen op een cursusavond? U vindt ons in Wijkcentrum Unitas aan de Vlokhovenseweg in Eindhoven. Meld u gewoon even aan bij de secretaris (klik op 'CONTACT').