header alverno okt19

 

Vrijwilligers

Foto feest bij Speciale Dansschool AlvernoInformatie voor kandidaat-vrijwilligers

Alverno beschikt over een groot aantal vrijwilligers voor de lesavonden en de talrijke ondersteunende activiteiten, zoals het organiseren van feestavonden en het voorbereiden van speciale activiteiten.

Diverse mogelijkheden voor vrijwilligers
Ook zijn vele vrijwilligers actief binnen het bestuur, als lid van het lesteam of een of meer van de werkgroepen. Als gevolg van verloop e.d. is er elk jaar behoefte aan enkele nieuwe vrijwilligers.

Een speciale oproep aan jonge(re) mannen
Met name mannelijke jongeren worden van harte verwelkomd. Wil je graag een steentje bijdragen aan het dansplezier van zo’n 38 cursisten? Meld je dan aan als aspirant-vrijwilliger. Wij nemen dan direct contact met je op.

Wat we van je vragen
Als vrijwilliger leer je de verschillende dansen samen met de cursisten, maar enige ervaring met stijldansen is natuurlijk wel een pre. In het algemeen zijn onze vrijwilligers na een of twee jaar in staat een leidende rol te pakken en de cursist te sturen.

Dansen is de kern
Het verzorgen van danslessen is de kerndoelstelling van Alverno: zonder druk te leggen willen we de cursist naar het voor hem of haar bereikbare niveau brengen. Uiteraard heb je daarbij soms veel geduld nodig. Overigens is het nastreven van hoge prestaties niet aan de orde. Bijdragen aan een gezellige sfeer en een goed contact met cursisten en mede-vrijwilligers zijn zaken die er echt toe doen.

Foto vrijwilligers aan de slag bij Speciale Dansschool AlvernoEén avond in de week
Vrijwilliger zijn kost in beginsel elke donderdagavond van eind augustus tot begin mei, officiële feestdagen uitgezonderd. Naast de dansavonden met de cursisten zijn er tussentijds oefenavonden voor vrijwilligers en enkele vrijwilligersvergaderingen, ook steeds op donderdag.

Af en toe bezet, geen probleem
Omdat we over een grote groep vrijwilligers beschikken, is er doorgaans wel ruimte om eens een avondje te ‘verzuimen’, bijvoorbeeld voor het werk of als er privé-verplichtingen zijn. Vrijwilligers betalen géén contributie en krijgen géén vergoedingen, zelfs geen gratis consumpties. Wel wordt er op het einde van elk cursusjaar - na een laatste vrijwilligersvergadering - een afsluitend etentje in het thuishonk georganiseerd.

 

Toelating
Van nieuwe vrijwilligers wordt in beginsel een 'Verklaring omtrent gedrag' gevraagd. De kosten hiervoor worden door Alverno vergoed.

 

Interesse om vrijwilliger te worden?
Kom gerust eens kijken op een lesavond in Wijkcentrum Unitas aan de Vlokhovenseweg in Eindhoven. Graag wel even vooraf aanmelden via het secretariaat. Het telefoonnummer vind je onder het kopje 'CONTACT'